Mange patienter har en privat sundhedsforsikring. Det skaber ofte
problemer at skelne mellem privat og offentlig ydelse i relation til
benyttelse heraf.

Der foreligger nu fastlagte regler for samarbejdet, hvilket resumeres
her:  En henvendelse, der tager udspring i patientens bekymring eller
et helbredsrelateret spørgsmål, er naturligvis dækket af
landsoverenskomsten / den offentlige sygesikring, og er dermed gratis
for patienten.

Herefter er der to mulige udfald:

 1. Hvis den praktiserende læge finder behov for henvisning til
  speciallægediagnostik og/eller -behandling udstedes gratis henvisning
  til dette. Henvisningen kan så benyttes i det offentlige eller i det
  private sundhedssystem.
 2. Hvis den praktiserende læge ikke finder grundlag for henvisning til
  speciallæge, kan der imidlertid godt udstedes frihåndsattest, som
  beskriver det helbredsmæssige problem og dets betydning for patienten
  inkl. henvisningsmulighed til forsikringsbetalt behandlingstilbud f.eks.
  psykolog, diætist, akupunktur. Denne attest er IKKE dækket af den
  offentlige sygesikring, og SKAL betales af patienten selv, som herefter
  måske kan få den dækket af sin sundhedsforsikring – pris typisk mellem
  500-700 kr.