Det er muligt at få en vaccine mod leverbetændelse type A og B hos
Lægerne Solsortevej. Forebyggende vaccinationer er ikke dækket af den
offentlige sygesikring. Vaccine mod leverbetændelse type A+B (Twinrix)
skal gives tre gange i løbet af 6 måneder.
Første dosis: På en udvalgt dato.
Anden dosis: 1 måned senere.
Tredje dosis: 6 måneder efter første dosis.
Vaccinen beskytter i mindst 25 år og formentlig livslangt. Pris: ca. 500-kr. pr. vaccine + konsultationspris (300-kr).
Vaccination mod stivkrampe (difteri og tetanus) i forbindelse med rejse: Pris 150 kr

Medlem af sygesikring “Danmark”?Sygeforsikringen “Danmark” har pr.
1/1 2010 ændret reglerne for tilskud til vaccine og vaccination hos egen
læge.
Nu dækkes 50% af patientens egenbetaling til lægen for både vaccination og vaccine.