Det er altid lægehuset, som vurderer, om der er behov for tolkning for at sikre god kommunikation og vejledning.
Vi benytter det tolkebureau, som Region Midtjylland har tilsagt os
at bruge – “Tolkdanmark”. Vi kan ikke bruge familiemedlemmer som tolke.
Ved konsultationer i forhold til attester og lægeerklæringer skal tolken altid betales af patienten selv.